Vyhledávání


Návod v češtině

 

Originál pdf je ke stažení zde WoL_Czech_Manual.pdf na oficiálních stránkách.

StarCraft II Wings of Liberty oficiální návod
Začátek…


Vzestup Konfederace
Před dávnými časy byly čtyři velkolodě plné politických uprchlíků a trestanců z planety Země
nuceny nouzově přistát na vzdálených planetách Tarsonis, Moria a Umoja.
Houževnatí a nezdolní pozemšťané vybudovali několik kolonií a nakonec začali osídlovat i další
planety. Největší a technologicky nejvyspělejší kolonie,
Tarsonis, nakonec nastolila totalitní režim nazvaný
Terranská konfederace (Terran Confederacy).
Bývalý prospektor a charismatický vůdce Arcturus Mengsk
začal organizovat odboj proti Konfederaci.
Mengskovi a jeho organizaci Synové Korhalu (Sons
of Korhal) se podařilo vymanit kolonie z područí
Konfederace, avšak na obzoru už se rýsovaly
problémy mnohem závažnější…


První kontakt
Lidstvo poprvé zjistilo, že není ve Vesmíru
osamoceno, když se z hyperprostoru náhle
vynořila flotila monumentálních lodí civilizace
Protoss a bez varování zlikvidovala veškerý
život na povrchu planety Chau Sara.
Mezitím na dvojčeti Chau Sara, planetě Mar Sara,
objevil šerif Jim Raynor důkazy o jiné mimozemské
civilizaci. Osady civilistů začaly být o překot
napadány odpornými monstry, kterým se začalo říkat Zergové. Synové Korhalu museli vynaložit
veškeré úsilí a důvtip, aby nápor těchto vetřelců odrazili.
Jim Raynor se svými rebely zorganizoval evakuaci kolonistů z Mar Sary těsně před tím,
než se opět objevili tajemní Protossané, aby zničili povrch planety.
Raynor už měl Konfederace plné zuby, tak se připojil k hnutí Synové Korhalu. Na planetě Antiga
Prime začal spolupracovat se zástupkyní Arctura Mengska, Sarah Kerriganovou. Kerriganová
byla dřív elitním agentem-zabijákem Konfederace. Mengsk ji zajal a odstranil ji z mozku nervový
implantát, čímž ji vysvobodil z vlivu Konfederace. Přestože to mezi Raynorem a Kerriganovou
bylo zpočátku hodně bouřlivé, nakonec se z nich stali velice dobří partneři.
Mengsk zorganizoval všeobecné povstání proti Konfederaci na planetě Antiga Prime.
Potom aktivoval emitor PSI – zařízení sestrojené Konfederací, které přitahovalo Zergy.
Jako ničivá a nezadržitelná vlna smetla smečky Zergů zbývající jednotky Konfederace z povrchu
planety. Vzápětí se však opět vynořili Protossané a zničili Antigu Prime stejně, jako před tím
Chau Saru a Mar Saru.


Zrada
Následně zaútočil Mengsk na Tarsonis – hlavní sídlo Konfederace. Kerriganová ke svému
zděšení zjistila, že Mengsk umístil emitor PSI do hustě osídlené oblasti, kde dosud nebyl
zaznamenán žádný výskyt Zergů. V okamžiku, kdy Zergové napadli Tarsonis, začal Raynor
pochybovat o Mengskově zdravém rozumu. Bylo zjevné, že Mengsk se řídí zásadou „účel světí
prostředky“ a nezastaví se před ničím, aby dosáhl svého cíle.
Tentokrát velitel protossanské flotily, Vykonavatel (Executor) Tassadar, použil pozemní vojska ve
snaze planetu zachránit. Mengsk nařídil Kerriganové zničit Protossany. Kerriganové se nový úkol
ani trochu nelíbil, ale poslechla rozkaz a pomohla tak tomu, aby Zergové zcela ovládli planetu.
Kerriganová, zcela obklíčena Zergy, žádala o rychlou
evakuaci. K všeobecnému zděšení však Mengsk
ponechal Kerriganovou a její vojska napospas Zergům.
S nasazením vlastního života přispěchal Raynor
Kerriganové na pomoc. Dorazil však příliš pozdě.


Dominium a Královna
dlouhých nožů
(Queen of Blades)

Po zničení planety Tarsonis a pádu Konfederace
se zbylé kolonie rychle uchýlily pod ochranu
Synů Korhalu, kteří byli jako jediní schopni
vojensky odolávat náporu vetřelců.
Nakonec Mengsk vyhlásil nové politické
uskupení, Terranské Dominium (Terran
Dominion), jehož hlavním posláním měla být
ochrana kolonií před vetřelci. Sám sebe prohlásil
císařem a přislíbil vítězství nad mimozemšťany.
Jim Raynor se zatím velice těžce vyrovnával
se ztrátou Kerriganové, do které se zamiloval.
Vzpomínky, prohřešky minulosti a další okolnosti
jej nakonec přemohly, a tak se násilím zmocnil Mengskovy vlajkové lodi, Hyperionu, a vydal
se na osamělou cestu pomsty ve jménu Kerriganové.
Raynor však nevěděl, že Sarah Kerriganová není mrtvá.
Overmind – Centrální mozek telepaticky propojených Zergů – nechal Kerriganovou nakazit
mutagenním virem. Z Kerriganové se tak stal napůl člověk, napůl Zerg disponující obrovskou
silou a takřka nadpřirozenými psionickými schopnostmi. Dostala jméno Královna dlouhých nožů
(Queen of Blades): Veškerá její lidská morálka a etika vzaly za své. Stala se z ní oddaná služebnice
Overmind, jejímž jediným cílem bylo zajistit přežití Hordy (Swarm), jak Zergové nazývali své
společenství.


Nicméně i Zergové utrpěli těžkou ztrátu: Zeratul, vůdce nezávislého řádu Temní templáři
(Dark Templar) civilizace Protoss, zabil jednoho z cerebrátů - podřízených myslí Overmind.
Celá jedna kolonie Zergů, dříve řízena zabitým cerebrátem,
se stala neovladatelnou a začala napadat ostatní Zergy.
Nebylo jiné řešení, než celou kolonii zničit.
Zergové prohráli bitvu, nikoliv však válku. Když Zeratul
zabil cerebráta, bezděčně vytvořil dočasně telepatické
spojení s Overmind. Overmind díky tomu získal
souřadnice domovské planety Protossanů Aiur.
Zergové napadli Aiur. Protossané se sice postavili
na odpor, ale Zergům se podařilo založit svou kolonii
a samotný Overmind přesídlil na povrch planety.
Tassadar uzavřel spojenectví s Jimem Raynorem
a společně se pokusili zničit Zergy. Jejich společná ofenzíva však
byla úspěšná jen částečně. Protossané utrpěli značné ztráty a Horda byla pouze
oslabena, nikoliv zničena. V posledním zoufalém pokusu svedl Tassadar energie
Protossanů z Aiuru a zapovězené energie Temných templářů přes trup své lodi
Gantrithor a i s lodí narazil do monstrózního kolosu Overmind.
Tassadarova obdivuhodná oběť způsobila mohutnou explozi, při které byl Overmind
zabit a mezi ostatními Zergy na Aiuru zavládl zmatek. Protossané však neměli valný
důvod k oslavám, protože převážná část planety Aiur byla zničena. Navíc se Hordu
nepodařilo nepodařilo zcela vyhubit. Daleko na planetě Char vycítila Kerriganová smrt
Overmind a konečně dokonale pochopila důvod svého stvoření. Nastala éra Královny
dlouhých nožů.VÁLKY O NÁ STUPNICTVÍ (BROOD WAR)
Nečekaný spojenec

I bez Overmind bylo brzy zřejmé, že zbylí Zergové dobudou poničenou planetu Aiur. Jedinou nadějí
Protossanů z Aiuru tak byl útěk na domovskou planetu Temných templářů Shakuras, kde Zeratul
nabídl uprchlíkům útočiště. Zde oslovila Protossany Kerriganová, která požádala o rozhovor
s Velkou matkou Temných templářů Raszagal.
Kerriganová přísahala, že již není bezcitným zabijákem. Také Protossanům prozradila, že několik
cerebrátů se spojilo, aby dohromady vytvořili nového Overmind. Pokud by nový Overmind dospěl
a získal kontrolu na Hordou, Kerriganová by opět upadla do jeho moci a stala se z ní krvežíznivá
příšera. Aby tomu zabránila, nabídla se Kerriganová, že bude v řadách Protossanů bojovat proti
Zergům a novému Overmind. Raszagal přijala nabídku Kerriganové i přes námitky Zeratula
a ostatních.
S novými posilami vyrazila armáda UED na Korhal IV, hlavní planetu Dominia.
Po urputném boji oblehly síly Direktorátu Augustgrad, hlavní město Korhalu. Císař Arcturus
Mengsk byl donucen vyjednávat.
Císařova malá flotila byla zcela obklíčena, když se najednou objevil Jim Raynor ve staré Mengskově
bitevní lodi Hyperion, doprovázen několika loďmi Protossanů. Rozhněvaný Raynor Mengskovi
sdělil, že mu zachraňuje krk jenom proto, že jeden jejich společný známý si jej přeje živého.
Šikovným a bleskurychlým manévrem se Raynorovi, jeho protossanským spojencům a Mengskovi
podařilo uniknout.


UED pokračovala v tažení na Char s cílem zmocnit se mladého
Overmind a získat tak kontrolu nad Zergy. Vojska Direktorátu
přemohla obránce a za chvíli již tým speciálně vyškolených
vědců začal pracovat na podmanění organismu prostřednictvím
odborných neurologických zákroků. Nicméně z Durana se nakonec
vyklubal špión ve službách Kerriganové. Na stav věcí to ale nemělo
valný vliv: Overmind byl bezpečně pod kontrolou Direktorátu.
Zničení PSI disruptoru
UED získala prostřednictvím nového Overmind nad Kerriganovou
značnou výhodu. Navíc ji nasazením zbraně PSI disruptor zabránil
získat kontrolu nad Zergy, kteří ještě nebyli pod vlivem Overmind.
Kerriganová si to brzy uvědomila a okamžitě začala připravovat
protiopatření.


Ze své pevnosti na planetě Tarsonis kontaktovala Jima Raynora.
Raynor Kerriganovou miloval, než se připojila k Hordě. A ona věděla,
že svým způsobem pro ní má stále slabost, přestože jí nedůvěřoval.
Kontaktovat Raynora nepředstavovalo pro Kerriganovou žádné
nebezpečí. Raynor pak posloužil jako vynikající prostředník pro
jednání s Protossany na Shakuras, kteří samozřejmě nezapomněli na nedávnou lest Kerriganové.
Jakmile Raynor a Protossané byli ochotni Kerriganové naslouchat, požádala je, aby vysvobodili
císaře Mengska a zbytky flotily Dominia ze zajetí UED. Overmind v rukou UED dělal Raynorovi
veliké starosti. Proto nakonec svolil, že na chvíli odloží svou nenávist vůči Mengskovi stranou
a podpoří plán Kerriganové.


Vysvobozeného Mengska Kerriganová ujistila, že nemá v plánu ho zabít, protože mu někdejší
zradu nemá za zlé. Porážka UED je prý mnohem důležitější než nějaké malicherné spory.
Postupem času však začali Protossané Kerriganovou podezírat. Příliš pozdě jim
došlo, že ve skutečnosti pomohli Kerriganové dosáhnout jejího vlastního cíle: Zlikvidovat
své konkurenty v boji o vládu na Hordou. Temní templáři zničili několik odbojných cerebrátů.
Kerriganová opustila Shakuras a zděšení Protossané si uvědomili, že už nemají jinou volbu než
pokračovat v tom, co začali. S využitím prastarého chrámu civilizace Xel'naga se Protossanům
podařilo vyhladit veškeré Zergy na Shakuras. Draze však za to zaplatili, protože mohutná
exploze proměnila Shakuras v neživou poušť a rozvaliny.


SJEDNOCENÝ DIREKTORÁT PLANETY ZEMĚ
(THE UNITED EARTH DIRECTORATE)

Pozemšťané v sektoru Koprulu neměli ani tušení, že Země potají sleduje, co se ve vzdálených
koloniích odehrává. Hrozivý objev agresivních mimozemských civilizací přiměl pozemské
národy sjednotit se jako nikdy v minulosti. Byla vytvořena nová centrální vláda, nazvaná United
Earth Directorate (UED – Sjednocený direktorát planety Země). Když začalo být zřejmé,
že koloniím v oblasti Koprulu docházejí síly, usoudila rada UED, že to je ideální příležitost získat
nezávislé kolonie pod svou správu.
Po několikaměsíčním sledování aktiv Zergů a Protossanů dospěla rada UED k přesvědčení,
že Zergy zvládne. Současně se UED podařilo získat informaci, že na planetě Char byl
vytvořen nový Overmind. Jisti si vítězstvím vyslali pozemšťané válečnou flotilu k planetě
Char s úkolem zmocnit se mladého Overmind a následně využít Hordu ke svržení vlády
Terranského Dominia.


Flotila dorazila bezpečně na planetu Braxis, kde zbudovala základnu a napadla hlavní
město. Hlavní město však bylo dobře opevněno a obléhání se táhlo. Silám UED se však
podařilo navázat kontakt s odbojnou skupinou Confederate Resistance Forces. Vůdce této
skupiny, Samir Duran, jim vysvětlil, že jeho cílem je svrhnout Terranského Dominia a císaře
Mengska. Rebelové se připojili k vojskům UED.
S Duranovou pomocí získal UED přístup
do hlavní počítačové sítě Dominia s
informacemi o zbraních a tajných projektech.
Armáda UED zaútočila na doky Dylarian,
kde kotvila většina bitevních lodí Dominia.
Bleskovým útokem se vojákům UED podařilo
zmocnit lodí a zařadit je do své flotily. Rovněž
zbylí obránci Dylarianu přešli na stranu UED.

Kerriganová vysvětlila Mengskovi, že by ráda použila jeho PSI emitory k
obnovení vlády nad Zergy. Pak bude moci zničt PSI disruptor a nakonec porazit
flotilu Direktorátu. Jako protislužbu nabídla Mengskovi dobýt pro něj zpět planetu
Korhal. Dále Kerriganová Mengskovi sdělila, že může samozřejmě odmítnout. V takovém
případě však zůstane do smrti jejím vězněm.
Mengsk viděl, že nemá moc na vybranou. Navíc chtěl získat zpět planetu Korhal.
Pomohl tedy Kerriganové aktivovat PSI emitory. Plán Kerriganové vyšel na 100 % a PSI
disruptor na planetě Braxis byl zničen.
Nyní, když Kerriganová znovu získala kontrolu nad velkou částí Zergů, vybudovala silnou
armádu a se svými dočasnými spojenci zaútočila na Korhal. Vojska UED byla přemožena a
Mengsk se znovu slavnostně ujal vlády nad planetou. Opět se prohlásil císařem Terranského
dominia a zbudoval si základnu v Augustgradu.


Konec dohody
Kerriganová nyní měla k dispozici dostatečně silnou armádu, zatímco vliv UED v sektoru
Koprulu byl citelně oslaben. Došla tedy k závěru, že své spojence už dále nepotřebuje.
Duran navrhl, že pokud zaútočí okamžitě, dosavadní spojenci budou zaskočeni a nepřipraveni.
Bez varování zaútočili Zergové Kerriganové na základny Terranů. Mengsk poslal Kerriganové
rozhořčenou zprávu, ve které jí vyčítal její zradu. Kerriganová mu s klidem odpověděla, že mu jen
oplatila stejnou mincí, protože jeho vinou musel na Tarsonis vytrpět velká muka. Nechala však
Mengska naživu. Chtěla, aby byl nucen přihlížet jejímu vzestupu a trápilo ho svědomí, že to byl
právě on, kdo měl rozhodující podíl na její transformaci na Královnu dlouhých nožů.
Raynor se bil jako lev, nicméně viděl hned, že nemá valnou šanci.
Zvolil tedy taktický ústup. Ještě Kerriganové vzkázal, že ji přinutí zaplatit
za všechny nevinné životy, které zmařila. „Jednou tě zabiju, Kerriganová,
“ přísahal Raynor.


Osvobození Raszagal
Kerriganová byla rozhodnuta totálně zdecimovat vojska UED a zničit
podmaněného Overmind. Vydala se tedy na Shakuras, kde se jí podařilo
unést Velkou matku temných templářů Raszagal.
S Raszagal jako rukojmí si Kerriganová začala klást podmínky.
Protože pouze Zeratul a jeho lidé byli schopni zničit Overmind a jeho
cerebráty, učinila mu Kerriganová následující nabídku: Pobijí-li Temní
templáři znepřátelené Zergy, dovolí Kerriganová Raszagal vrátit
se na Shakuras.