Vyhledávání


Ghost Academy

150 50  0 40 sec.

Vyrábí: SCV

Upgrades

Arm Silo with Nuke
100 100 60 sec.
Jaderný útok na cílové umístění. Vypuštění Nukes trvá 20 sekund, ale způsobí až 300 (+200 vs struktury) škody na nepříteli ve velkém poloměru.

Research Moebius Reactor
100 100 80 sec.
Zvětšuje počáteční energii Ghosts o 25.

Research Personal Cloaking
100 100 80 sec.
Pláště neviditelnosti. V plášti bude jednotka odhalena pouze detektorem jednotky nebo při náhodném útoku. Spotřebuje 0,9 energy za sekundu.