Vyhledávání


Ultralisk Cavern

150 200 0 
65 sec.

Roste v:      Drone
Vyžaduje:    Hive

Upgrades:

Evolve Chitinous Plating
Přidává +2 armor pro Ultralisky
150 150  110 sec.