Vyhledávání


Gateway / Warp Gate

15000 65 sec.

Vyrábí: Zealot, Immortal, Stalker, Dark Templar, ...

Protosská schopnost manipulovat s časem a prostorem daleko převyšuje omezené chápání jiných ras. Gateway je struktura schopná otevřít prostorové trhliny, přes které Protosanské síly mohou být teleportovány přímo ze svých domovských území, na bitevní pole. Obrovské množství energie potřebné pro tuto operaci tak, jako u všech protosských struktur zajišťuje dostatek pylonů.


Hodí se k použití pro rychlé přepady spolu s jednotkou Phase Prism: