Vyhledávání


Fleet Beacon

3002000
60 sec.

Vyrábí: Probe
Potřebuje: Stargate

V této budově můžete vylepšit:

Research Flux Vanes
Increases the speed and acceleration of the Void Ray.
150 150 80 sec.

Research Graviton Catapult
Makes the Carrier launch interceptors more quickly.
150 150 80 sec.