Vyhledávání


200003481-9fb0ca1a5c/50000000.jpg

Factory


150 100  0 60 sec.

Vyrábí: SCV
Potřebuje: Barracks

Factory vyrábí jednotky: Hellion, Thor, Siege Tank
Lze rozšířit na: Factory Tech Lab, Factory Reactor